ACTIVITY

2563

ตุลาคม

เมษายน

กุมภาพันธ์

2562

ธันวาคม

ตุลาคม

2561

ธันวาคม

กรกฎาคม

เมษายน

2560

ธันวาคม

2559

ธันวาคม

พฤศจิกายน

กันยายน

เมษายน

มีนาคม

มกราคม

2558

มีนาคม

2557

พฤศจิกายน

มิถุนายน

พฤษภาคม

มกราคม

2556

มิถุนายน

2555

มีนาคม

กุมภาพันธ์

2554

ตุลาคม

พฤษภาคม

2553

มิถุนายน

มอบของขวัญวันเด็ก

ในวันเด็กทุกปี...บริษัท โตโยต้าภูมิพัฒนา จำกัด โดยทีมขายนำสิ่งของไปมอบให้เด็ก

ตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน และชุมชนในเขตพื้นที่มีนบุรี พร้อมร่วมเล่นเกมส์

เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ

SHOW MORE INFOMATION
บริการที่คุณวางใจ