ACTIVITY

2563

ตุลาคม

เมษายน

กุมภาพันธ์

2562

ธันวาคม

ตุลาคม

2561

ธันวาคม

กรกฎาคม

เมษายน

2560

ธันวาคม

2559

ธันวาคม

พฤศจิกายน

กันยายน

เมษายน

มีนาคม

มกราคม

2558

มีนาคม

2557

พฤศจิกายน

มิถุนายน

พฤษภาคม

มกราคม

2556

มิถุนายน

2555

มีนาคม

กุมภาพันธ์

2554

ตุลาคม

พฤษภาคม

2553

มิถุนายน

มอบเสื้อกั๊กและกรวยจราจร

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556  ณ บริษัท โตโยต้าภูมิพัฒนา จำกัด  โดยกรรมการบริหารระดับสูง

ได้มอบเสื้อกั๊กและกรวยจราจร ให้แก่ มูลนิธิ กู้ภัยร่มไทร โดยคุณสมชาย  ศรีทองกูร รองประธาน

มูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ  ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป

SHOW MORE INFOMATION
บริการที่คุณวางใจ