ACTIVITY

2563

ตุลาคม

เมษายน

กุมภาพันธ์

2562

ธันวาคม

ตุลาคม

2561

ธันวาคม

กรกฎาคม

เมษายน

2560

ธันวาคม

2559

ธันวาคม

พฤศจิกายน

กันยายน

เมษายน

มีนาคม

มกราคม

2558

มีนาคม

2557

พฤศจิกายน

มิถุนายน

พฤษภาคม

มกราคม

2556

มิถุนายน

2555

มีนาคม

กุมภาพันธ์

2554

ตุลาคม

พฤษภาคม

2553

มิถุนายน

มอบรถกระบะ แด่ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร

เมื่อวันที่  8 มิ.ย. 2553  ณ ลานกิจกรรม    โตโยต้าภูมิพัฒนา สำนักงานใหญ่ นำโดยประธานบริษัทฯ พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท โตโยต้าภูมิพัฒนา จำกัด เป็นเกียรติมอบรถกระบะ   วีโก้ จำนวน 1 คัน ให้แก่ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร มีนบุรี   เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  ในการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นต่อไป   

SHOW MORE INFOMATION
บริการที่คุณวางใจ