ACTIVITY

2563

ตุลาคม

เมษายน

กุมภาพันธ์

2562

ธันวาคม

ตุลาคม

2561

ธันวาคม

กรกฎาคม

เมษายน

2560

ธันวาคม

2559

ธันวาคม

พฤศจิกายน

กันยายน

เมษายน

มีนาคม

มกราคม

2558

มีนาคม

2557

พฤศจิกายน

มิถุนายน

พฤษภาคม

มกราคม

2556

มิถุนายน

2555

มีนาคม

กุมภาพันธ์

2554

ตุลาคม

พฤษภาคม

2553

มิถุนายน

กิจกรรมสัมพันธ์>>ละลายพฤติกรรม

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงานในองค์กร  เราจึงจัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้น ให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วม ต่างสนุกสนานและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รู้จักกัน แสดงถคึงความสามัคคีกันในการเล่นเกมส์ เพื่อสู่ชัยชนะ

SHOW MORE INFOMATION
บริการที่คุณวางใจ